Kwalifikacje

Posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze kwalifikacje oraz zezwalające na używanie wszelkich środków chemicznych.

Wszystkie stosowane przez DDD Szerszeń FUH Zbigniew Nowak preparaty posiadają atesty Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz aktualne karty charakterystyki.

Wsparcia naukowego i konsultacji udziela nam: - prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz – Katedra Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie http://www.trojszyk.com/

Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.

Certyfikaty