Odbiorcy naszych usług:

 • zakłady produkcyjne, fermy hodowlane, gospodarstwa rolne, hurtownie, hiper- i supermarkety, sklepy, restauracje, kluby, puby

• hurtownie farmaceutyczne, apteki, szpitale i inne placówki służby zdrowia

• zakłady kosmetyczne, laboratoria

• placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, domy studenckie, stołówki)

• spółdzielnie mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni (mieszkańcy bloków, domów)

• hotele, pensjonaty, motele

• obiekty zabytkowe i sakralne (kościoły, muzea, archiwa)

• placówki użyteczności publicznej (policja, straż miejska, wojsko, więzienia)

• i inne

 

Odbiorcy naszych usług